Maslows behovshierarki

Maslows behovshierarki

Maslows behovshierarki

En vanlig motivationsteori är Maslows behovshierarki eller Maslows behovstrappa som den också kallas. Enligt teorin behöver ett behov på en nivå vara åtminstone delvis tillfredsställt för att ett behov på högre nivåer i hierarkin ska bli betydelsefulla för styrning av våra handlingar. När ett behov lägre ner i pyramiden är delvis tillfredsställt så kan ett behov på den nästa nivån väckas. Behovshierarkin sträcker sig från grundläggande behov för att överleva; bottennivån 1. Fysiologiska behov (Physiological) till mer känslor av uppfyllnad och mening; nivå 7. Behov av självförverkligande (Self-actualization).

Exempel på värden som är vanliga i modellen är:

  1. Fysiologiska behov: Andas, mat, vatten, sex, sömn, homeostasis, exkretion.
  2. Trygghetsbehov: Trygghet för kropp, hälsa, anställning, resurser, moral, familjen, hälsa, tillgångar.
  3. Sociala behov: Vänskap, familj, sexuell intimitet.
  4. Behov av uppskattning: Självförtroende, självkänsla, bragder, respekt för andra, respekt av andra.
  5. Behov av självförverkligande: Kreativitet, spontaniet, problemlösning, fördomsfrihet, acceptering av fakta, förståelse.


Hur kan Maslows behovshierarki användas i marknadsföring?

Hur kan man tillämpa den här teorin i marknadsföringen? Jo man kan utnyttja människors olika behov med hjälp av olika metoder. Du kan till exempel blåsa ut doft av nybakta bullar i butiken vilket triggar det fysiologiska behovet mat. Andra sätt är att ha en läskig spindel eller orm i reklamen vilket gör att trygghetsbehovet rent instinktivt känns hotat hos betraktaren, vilket skapar uppmärksamhet för marknadsföringen. Att utnyttja konsumenters rädsla och presentera en lösning för detta är en ganska ful metod för att tjäna pengar, men med rätt mängd och på ett proffsigt sätt så kan det vara användbart.

  • Reklam